• KOMPLEKT ON DESIGN: ANNUAL ALMANAC
  • KOMPLEKT ON DESIGN: ANNUAL ALMANAC
  • KOMPLEKT ON DESIGN: ANNUAL ALMANAC

KOMPLEKT ON DESIGN: ANNUAL ALMANAC

Комплект за дизайн: годишен алманах • двуезично издание (BG // EN) • от Комплект

Първото печатно издание на Комплект е посветено на различни форми на дизайна и неговото въздействие върху света. Алманахът прави субективен обзор на 2023 година през някои от срещите на екипа с дизайнери и архитекти. Това е своеобразен архив на актуалното състояние и на случващото се в сферата на дизайна в България и по света. Алманахът е оформен в преносимо и компактно книжно тяло, събиращо увлекателни авторски репортажи, интервюта и истории.

Komplekt on design: annual almanac • bilingual publication (BG//EN) • by Komplekt

We’re excited to announce the almanac Komplekt on Design #1, the first edition of a new bilingual publication from Komplekt, which launched on 20 February, 2024.

Komplekt on Design is a new title featuring eight stories about design and architecture. It has been compiled as an aftermath of Komplekt's meetings with various creatives in 2023. The almanac is intended as a print companion in a portable and compact form, filled with long-form reporting, interviews and project stories.

Regular price
In this issue:

Новото заглавие Комплект за дизайн е продължение на дейността на Комплект като културни предприемачи, куратори, журналисти и инициатори на серията събития Мелба. 

Брой 1 на Комплект за дизайн представя:

Марта Серда • Ката Моравски • Zagreb Design Week • No Point Atelier • Обект на взаимовръзки • Хорхе Пенадес • DOT: Sofia • Венецианското архитектурно биенале 

Inside, Komplekt on Design is split into eight features, each of which corresponds to a different encounter of our team throughout our work last year. These are:

Marta Cerdà Kata Moravszki Zagreb Design Week No Point Atelier Object of relationships Jorge Penadés DOT: Sofia Venice Architecture Biennale 

Произход: България

Език:

Страници:

Размер:

Тегло: